gasketels kuisen Hasselt
vader en zoon technieker aargas en dame aan thermostaat

onderhoud-gasketels

hand met witte en blauwe vlam

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

onderhoud-gasketels

gasketels kuisen Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

gasketels kuisen Hasselt
hand met blauwe en witte vlam

onderhoud-gasketels

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

gasketels kuisen Hasselt
gasketels kuisen Hasselt

onderhoud-gasketels

Ga naar de inhoud
conformiteitsattest, SV-nummer en dop, merkplaat, label
Voor de keuring of herkeuring van uw stookolietank, gebruikt voor de verwarming van uw huis of bedrijf, hebt u  een door de Vlaamse Gemeenschap gecertificeerd technieker stookolietanks nodig.

De wetgeving omtrent het onderhouden van stookolietanks in Vlaanderen staat beschreven in VLAREM.
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen.

Een bevoegd technicus stookolietanks heeft een SV-nummer ( bestaande uit de letters 'SV' gevolgd door  5 cijfers).
Hij mag uw tank, bovengronds of ondergronds keuren, voorzien van een dop (merkplaat of label) een een conformiteitsattest uitschrijven.
De dop en het conformiteitsattest horen samen, dus het attest moet u zeker goed bijhouden. U kan het bijv. nodig hebben voor de verkoop van uw huis.

Lekkende mazouttanks zijn zeer schadelijk voor het milieu. Voorkomen is dus beter dan genezen. Hou dus uw stookolietank in de gaten en laat ze regelmatig controleren.

Op het conformiteitsattest staan naast de contactgegevens ook nog o.a. of het om een ondergrondse of bovengrondse tank gaat, de inhoud, het materiaal waaruit de tank vervaardigd is en de controles, die zijn uitgevoerd, de naam en het SV-nummer van de technieker.
Indien van toepassing, staat ook de datum vermeld van de volgende controle.

Voor meer info over de wetgeving stookolietanks, erkenningsnummer, prijzen en beschikbare data voor uitvoering, volg onderstaande link.


logo blauwe vlam onderhoud gasketels
gasketels kuisen Hasselt
gasketels kuisen Hasselt

onderhoud-gasketels.be

Terug naar de inhoud