gasketels kuisen Hasselt
vader en zoon technieker aargas en dame aan thermostaat

onderhoud-gasketels

hand met witte en blauwe vlam

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

onderhoud-gasketels

gasketels kuisen Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

gasketels kuisen Hasselt
hand met blauwe en witte vlam

onderhoud-gasketels

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

gasketels kuisen Hasselt
gasketels kuisen Hasselt

onderhoud-gasketels

Ga naar de inhoud
onderhoud mazout- en gasketels hasselt

Wij werken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor afspraak: bel 0483/75 93 82

vaillant gasketel en mazoutketel geplaatst door schoorsteenveger-hasselt
Cv-installaties worden best regelmatig onderhouden, zowel voor uw veiligheid als voor het verbruik.

Een mazoutketel dient jaarlijks onderhouden te worden en een gasketel tweejaarlijks.
Dit is een wettelijke verplichting.
Sinds januari 2023 dienen ook alle reinigings- en verbrandingsattesten van alle onderhoudsbeurten van zowel stookolie- als gasketels geupload worden naar het VEKA-plaftorm ( Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) van de Vlaamse Overheid.


"Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact."


Dit wordt gedaan door de uitvoerende, erkende technicus, wij dus, u hoeft daar zelf niets voor te doen.
De overheid kan dus wel controleren of uw gasketel of mazoutketel onderhouden is door een erkend technicus.
Dit kadert vooral in het halen van de klimaatnormen, maar ook ter bescherming van de volksgezondheid.
Elke ketel die correct onderhouden wordt, gaat zuiniger zijn, minder energie verbruiken en dus ook minder co2 uitstoten.
De kans op co-vergiftiging door opeenhoping van verbrandingsgassen door verstoppingen of slecht werkende installaties wordt dus ook drastisch verkleind hierdoor.
Na verloop van tijd, weet de overheid dus perfect welke ketels correct en tijdig onderhouden worden en welke niet.
Het is dus in ieders belang ( voldoen aan de wettelijke verpichting, minder verbruik, besparen op uw energiefactuur en tegelijk bijdragen aan een beter klimaat, en het belangrijkste, u geen zorgen maken over co-uitwaseming)

U kan voor het afstellen van uw mazoutbrander of het onderhoud van uw gasketel rekenen op onze bevoegde techniekers.

U ontvangt dan ook het gepaste verbrandingsattest.
technicus stookolie stelt brander af

Ook kunnen tijdens het onderhoud storingen of slijtages worden opgespoord en een eventuele herstelling uitgevoerd.

U kan ook door ons aan een concurrentiële prijs een nieuwe mazoutbrander laten plaatsen, voor zover dat nog wettelijk toegelaten is.

Is uw mazoutketel of aardgasketel aan vervanging toe, kunnen wij u gratis een offerte maken voor het plaatsen van een nieuwe, energiezuinige ketel.
onderhoud mazoutketel
technieker werkt aan brander mazoutketel
ketel kuisen hasselt
technieker schoorsteenveger hasselt kuist mazoutketel
mazout-cv onderhoud
onderhoud mazout-cv hasselt
aardgasketel onderhoud hasselt
gasdrukmeter aardgasketel hasselt
gasketel nazicht hasselt
technieker doet onderhoud gasketel hasselt
rendement meting gasketel hasselt
technieker doet testo meting voor verbrandingsattest gasketel
U kan het verplicht jaarlijks onderhoud van uw mazoutketel combineren met de controle en keuring van uw mazouttank, indien nodig.
Zo slaat u twee vliegen in éen klap.
Hebt u ook een pellet- of houtkachel in gebruik, kan u tevens deze schoorsteen gelijk laten meevegen.
Vraag uw afspraak

 onderhoud aardgasketel
 onderhoud mazoutketel
 schoorsteenvegen haard of kachel
 mazouttank keuring ondergonds
 mazouttank keuring bovengronds
logo blauwe vlam onderhoud gasketels
gasketels kuisen Hasselt
gasketels kuisen Hasselt

onderhoud-gasketels.be

Terug naar de inhoud