gasketels kuisen Hasselt
vader en zoon technieker aargas en dame aan thermostaat

onderhoud-gasketels

hand met witte en blauwe vlam

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

onderhoud-gasketels

gasketels kuisen Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

gasketels kuisen Hasselt
hand met blauwe en witte vlam

onderhoud-gasketels

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

gasketels kuisen Hasselt
gasketels kuisen Hasselt

onderhoud-gasketels

Ga naar de inhoud
beste prijs schoorsteenvegen, onderhoud cv, mazouttankkeuring

Wij werken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor afspraak: bel 0483/75 93 82

ddd
Bij het onderhoud van uw gasketel ontvangt u een reinigingsattest en een verbrandingsattest.
Dit wordt door ons geupload naar VEKA.
Dit is het platform van de Vlaamse Overheid.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.
Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coƶrdineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiƫnte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.


In het kader van klimaatmaatregelen is het zeer belangrijk dat er zo weinig mogelijk uitstoot van CO-2 is.
Het is wettelijk verplicht om een aardgasketel 2-jaarlijks te laten onderhouden door een erkend technicus gasvormige brandstof en een mazoutketel jaarlijks.
Dit is niet alleen voor de veiligheid van de mensen, maar ook om minder energie te verbruiken.
Goed onderhouden installaties verbruiken minder gas of stookolie.
Dit is niet alleen heel goed voor de mensen, want minder verbruiken is dus minder betalen bij de afrekening.
Hierdoor komt er dus ook minder CO-2 in de lucht.
Momenteel is er echter geen overzicht over wie zich ook aan de wettelijke verplichting houdt of niet.
Vandaar dat attesten nu dienen te worden geupload naar het VEKA platform.
Zo ontstaat er een overzicht van welke woningen in orde zijn met het onderhoud en welke niet.
Na verloop van tijd kan er dan in kaart gebracht worden hoeveel installaties wel, maar belangrijker, hoeveel installaties niet onderhouden worden zoals de wet het voorschrijft.
Zo kan ook een raming gemaakt worden van hoeveel uitstoot kan vermeden worden, als alle installaties correct zijn afgesteld en uitgemeten.
Als klant hoeft u zelf niets doen. Na het onderhoud van uw cv-ketel wordt het reinigings- en verbrandingsattest door ons via het erkenningsnummer van de uitvoerende technicus geupload.
logo blauwe vlam onderhoud gasketels
gasketels kuisen Hasselt
gasketels kuisen Hasselt

onderhoud-gasketels.be

Terug naar de inhoud